Wkggz

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, kortweg Wkkgz brengt verplichtingen met zich mee.

 

 

Ik voldoen aan alle eisen die verzekeraars aan ons stellen en ik doe mijn uiterste best om u  goede kraamzorg te verlenen.

Mocht er toch onverhoeds iets niet goed verlopen, dan stel ik het op prijs om dit met mij te bespreken. Ik zal er dan alles aan doen om het probleem te verhelpen.

Zou het zo zijn dat u niet tevreden bent over de geboden oplossing dan dient u dat schriftelijk aan mij te melden. Opnieuw zal ik dan een oplossing gaan zoeken.

Als u dan nog steeds niet tevreden bent zal de klacht neergelegd moeten worden
bij Stichting Zorggeschil, www.zorggeschil.nl