AVG


De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt vanaf 25 mei 2018 in de hele Europese Unie. Met de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU hetzelfde geregeld. Persoonsgegevens maar ook je politieke voorkeur, godsdienst of informatie over je gezondheid zijn persoonsgegevens.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), welke voor 25 mei 2018 bestond, geldt niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Meerbaby's kraamzorg heeft uw privacy hoog in het vaandel staan. Ik besteed dan ook alle zorg en aandacht aan het veilig gebruiken en opslaan van uw gegevens.

 

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens gebruik ik om persoonlijk met u te kunnen te communiceren, uw kraamzorg te leveren en te kunnen declareren.

 

Benodigde gegevens

De gegevens die ik van u nodig heb zijn:

Voorletters en achternaam

Geboortedatum

Voorletters en achternaam partner

Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

Telefoonnumer (mobiel en/of vast)

E-mailadres

Burgerservicenummer

Verzekering + verzekeringsnummer

Identiteits formulier + nummer + geldigheidsduur

Vermoedelijke bevallings datum

Verloskundige praktijk

 

Zorggegevens

De gegevens die ik noteer tijdens de kraamweek in uw zorg-dossier-boek zijn en blijven van u.

 

De doorslagvellen van de temperatuurlijsten van moeder en baby, het LIP-formulier en de urenregistratie worden ingevuld. Het doorslagvel is voor u. Het origineel neem ik mee en bewaar ik volgens de wettelijke termijn van 12 jaar.

 

Het eerste jaar bewaar ik het op papier, na dit jaar wordt het via de computer op een externe harde schijf gezet. Deze harde schijf wordt in een kluis met slot bewaard.

 

Het LIP-formulier en de urenlijst (zorgdossier) worden tevens, via een beveiligd systeem (waaronder Zivver)via een bemiddelingsorganisatie Kraamzorg 1op1, Care4U of Mijn Kraamverzorgende, naar de verzekering verzonden om te kunnen declareren. Tevens blijft het origineel op dezelfde manier bewaard als de doorslagvellen van de kraamweek.

 

Doeleinden

Uw gegevens worden voor niets anders gebruikt dan voor de doeleinden waar dit voor bedoeld is:

Het inschrijven voor de kraamzorg

U te kunnen benaderen om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over de zorgverlening

De uitvoering van wet en regelgeving.

 

Overdracht van gegevens

In de kraamzorg is het (soms) noodzakelijk om aan een overdracht van gegevens te voldoen:

  • De verloskundige is eindverantwoordelijke van het kraambed. Zij behoort van alle medische gegevens op de hoogte te zijn: lichamelijke, psychische en sociale aspecten. Deze gegevens zullen dan ook gedeeld worden met de verloskundige. Uiteraard gaat dit in overleg, maar dit mag ook zonder uw toestemming
  • Voor andere disciplines, denk aan huisarts, gynaecoloog, kinderarts, jeugdzorg, zal in overleg én met toestemming van de ouders, overleg worden gepleegd.
  • Bij overname door een andere kraamverzorgende, zullen de overdrachtgegevens worden gedeeld via de telefoon.
  • De overdracht naar consultatiebureau geeft uzelf en zal ook 12 jaar bewaard blijven.
  • In extreem gevaarlijke situaties mag er zonder uw medeweten hulp ingeschakeld worden. Denk aan gevaar voor baby, moeder of andere kinderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw persoonsgegevens in te zien. Persoonlijke gegevens kunnen gecorrigeerd of verwijderd worden zolang het volgens wet en regelgeving correct is.

Uw verzoek kunt u indienen via het online contact-formulier.

 

Wat Meerbaby's kraamzorg doet bij het online verbeter formulier

  • Reageert binnen 5 dagen op uw melding.
  • Behandelt alle meldingen vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming aan derden delen tenzij dat noodzakelijk is om uw wettelijke verplichting na te komen.
  • Houdt u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem. 
  • Streeft ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen.

 .